Tolpinrud Torg
Tolpinrud, 3510 Hønefoss
Tolpinrud Torg
Tolpinrud Torg

Tolpinrud er idag et veldig ettertraktet sted og bo og et godt kjent bydelssted i Hønefoss. Kjennetegnet med flott natur, landlighet og kort avstand til sentrum, har generasjoner boltret seg med god plass og omkringliggende naturskjønne kvaliteter.

Historien til Tolpinrud er ofte gjenkjent med landhandelen som var der (i dag ofte omtalt som Sissels grill). Denne landhandelen ga ikke bare beboerne mulighet til å få kjøpt inn sine dagligvarer, men var også et samlingssted for menneskene som bodde der. Det er denne tradisjonen vi nå ønsker å videreføre med Tolpinrud Torg.

En kombinasjon med nærbutikk på 800m2 handelsareal med tilhørende 35-45 leiligheter i forskjellige størrelser vil skape et dynamisk torg på Tolpinrud. Med fokus på miljø og estetikk vil prosjektet ha en tydelig grønn profil. Målsetningen med prosjektet er å tilpasse oss omkringliggende småhusbebyggelse med en nærbutikk som kan betjene hele området samt også de som pendler til Ask, Tyristrand og videre til Vikersund.

Play Video

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tolpinrud Torg
Leiligheter tilpasset alle aldre.
Her kan førstegangsetablerere, barnefamilier og eldre generasjonen skape et harmonisk og godt samhold. For å forsterke dette planlegges det mye fellesareal for aktivitet, sosiale lag og rekreasjon på området.
Fremdrift
Dette er nå over 4 år siden. Siden den gang har vi jobbet målrettet med å vurdere hva som ville være formålstjenlig og ikke minst fordelaktig for de som allerede bor på Tolpinrud. Det er mange som i dag bor i enebolig på Tolpinrud som kunne tenkte seg en enklere bolig. En annet element som tidlig kom inn er faktoren om å få avlastet sentrum for unødig biltrafikk. Det går mye biler opp til Hønengata og Osloveien for å handle dagligvarer. Dette vil kunne reduseres med en butikk på Tolpinrud.
Tolpinrud Torg