Tolpinrud Torg - Nytt Bydelssenter i Hønefoss

Tolpinrud er idag et veldig ettertraktet sted og bo  og et godt kjent bydelssted i Hønefoss. Kjennetegnet med flott natur, landlighet og kort avstand til sentrum, har generasjoner boltret seg med god plass og omkringliggende naturskjønne kvaliteter. 

 
Illustrasjonsfoto/konseptskisser

Bydelssenter med dagligvare og leiligheter

Historien til Tolpinrud er ofte gjenkjent med landhandelen som var der (i dag ofte omtalt som Sissels grill). Denne landhandelen ga ikke bare beboerne mulighet til å få kjøpt inn sine dagligvarer, men var også et samlingssted for menneskene som bodde der. Det er denne tradisjonen vi nå ønsker å videreføre med Tolpinrud Torg.

En kombinasjon med nærbutikk på 800m2 handelsareal med tilhørende 45 leiligheter i forskjellige størrelser vil skape et dynamisk torg på Tolpinrud. Med fokus på miljø og estetikk vil prosjektet ha en tydelig grønn profil. Målsetningen med prosjektet er å tilpasse oss omkringliggende småhusbebyggelse med en nærbutikk som kan betjene hele området samt også de som pendler til Ask, Tyristrand og videre til Vikersund. 

Leiligheter tilpasset alle aldre.
Her kan førstegangsetablerere, barnefamilier og eldre generasjonen skape et harmonisk og godt samhold. For å forsterke dette planlegges det mye fellesareal for aktivitet, sosiale lag og rekreasjon på området.

Illustrasjonsfoto/konseptskisser

Fremdrift

Ideen til Tolpinrud Torg kom i 2016 da en av de som bor der sådde en tanke:  

´Vi burde ha butikk og leiligheter også her på Tolpinrud!´

Dette er nå over 6 år siden. Siden den gang har vi jobbet målrettet med å vurdere hva som ville være formålstjenlig og ikke minst fordelaktig for de som allerede bor på Tolpinrud. Det er mange som i dag bor i enebolig på Tolpinrud som kunne tenkte seg en enklere bolig. En annet element som tidlig kom inn er faktoren om å få avlastet sentrum for unødig biltrafikk. Det går mye biler opp til Hønengata og Osloveien for å handle dagligvarer. Dette vil kunne reduseres med en butikk på Tolpinrud. 

Det er fire eiendommer som er med i arealet for Tolpinrud Torg. Askveien 52, 54, 56 og 58. Vi har gjennomført grundige geotekniske undersøkelser som viser at området er stabilt og trygt for prosjektet. Videre har en avtale med NorgesGruppen blitt signert for dagligvarebutikk. Vi har pr 1 desember 2022 fått enstemming politisk vedtak på 1. gangsbehandling og starter på en 6 ukers høringsperiode.

 

Om du ønsker å følge med på fremdriften av dette prosjektet så kan du melde interesse. Her kan du også gi beskjed om du ønsker å sette deg på en venteliste. 

Meld din interesse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Vær den første til å lese våre kommende nyheter!